Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 02.03.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.03.2021
Data wytworzenia : 31.03.2021
Data modyfikacji : 31.03.2021 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Aneta Zielińska