Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego

tłumacz przysięgły języka nagielskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 26.02.2021

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie oraz prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 Ustawy

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2021
Data wytworzenia : 07.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski