Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Gowarczów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.

Urząd Gminy w Gowarczowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 31.03.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.04.2021
Data wytworzenia : 27.04.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Aneta Zielińska