Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Tarłów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.

Urząd Gminy w Tarłowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 22.04.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Aneta Zielińska