Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 16 marca 2021 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

"Supramed" Spółka z o.o., ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 02.07.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.07.2021
Data wytworzenia : 23.07.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak