Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Mokrym Borze

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 20.07.2021

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.08.2021
Data wytworzenia : 03.08.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska