Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Darimed Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Prosta 42, 25-371 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 28.06.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.08.2021
Data wytworzenia : 11.08.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak