Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Powiat Włoszczowski

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 16.06.2021

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:
1. poprawność ogłoszenia konkursu oraz zawarcia umowy z organizacją pozarządową do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2. czy porozumienia z gminami, o których mowa w art. 9 u.n.p.p. zawierają elementy określone w art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 u.n.p.p;
3. czy porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, o których mowa w art. 10 u.n.p.p zawierają elementy określone w art. 10 ust. 1 u.n.p.p;
4. czy Powiat dopełnił obowiązku zawiadomienia Wojewody o zawartych porozumieniach albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.n.p.p;
5. czy umowy z radcami lub adwokatami, o których mowa w art. 6 ust. 1 u.n.p.p, zawierają elementy określone w art. 6 ust. 2 u.n.p.p oraz czy radcowie prawni i adwokaci, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług;
6. organizacja harmonogramu dyżurów dla mieszkańców.


Kontrola obejmowała sposób organizacji przez Powiat Włoszczowski nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku (od 01.01.2021 do zakończenia czynności kontrolnych) oraz organizacji przez Powiat konkursu w 2020 roku na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.08.2021
Data wytworzenia : 17.08.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski