Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mirzec 14 27-220 Mirzec

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 05.11.2021

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.12.2021
Data wytworzenia : 09.12.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka