Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa Wójta Gminy Michałów

Wójt Gminy Michałów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 17.11.2021

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:


Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Michałów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2020 r. – 18.10.2021 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.12.2021
Data wytworzenia : 09.12.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski