Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 25.11.2021

Zakres kontroli:
1. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,


2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów ustawowej procedury przy udzielaniu/odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.12.2021
Data wytworzenia : 27.12.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski