Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Ratownictwo Wodne 2020” - projekt dofinansowany w 2020 roku w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 16.12.2021

Zakres kontroli:

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Ratownictwo Wodne 2020” - projekt dofinansowany w 2020 roku w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu  ratownictwa wodnego oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: od 7 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.12.2021
Data wytworzenia : 29.12.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego