Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Oksa wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wójt Gminy Oksa

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 24.03.2022

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Oksa wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej4 w okresie 01.01.2021 r. -03.03.2022 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.05.2022
Data wytworzenia : 06.05.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski