Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cmentarna 5 28-313 Imielno

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 23.05.2022

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.06.2022
Data wytworzenia : 13.06.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka