Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 06.06.2022

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 25 listopada 2002 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ww. ustawy

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.07.2022
Data wytworzenia : 05.07.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski