Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Kazimierskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 07.07.2022

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.08.2022
Data wytworzenia : 17.08.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Aneta Zielińska
Autor : Barbara Zawadzka-Wójcik, Justyna Pręndota, Dariusz Sierpień