Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa - prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 22.09.2022

Zakres kontroli:


1. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław ustawowej procedury przy udzielaniu/odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.11.2022
Data wytworzenia : 04.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski