Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Waśniów

Wójt Gminy Waśniów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 20.09.2022

Zakres kontroli:

1. prowadzenie przez Wójta Gminy Waśniów rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. stosowanie przez Wójta Gminy Waśniów ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.11.2022
Data wytworzenia : 24.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski