Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy w Wojciechowicach

Rada Gminy w Wojciechowicach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 21.11.2022

Zakres kontroli:
Sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy w Wojciechowicach ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.12.2022
Data wytworzenia : 21.12.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski