Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 9 28-236 Rytwiany

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 03.04.2023

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2023
Data wytworzenia : 11.05.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka