Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Belgravia Medical Piotr Grabowski Spółka Komandytowa, ul. Karbońska 1, 25-640 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 24.04.2023

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2023
Data wytworzenia : 11.05.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Wieczorek