Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

IX Wieków sp. z o. o., ul. Solna 4a/93, 25-006 Kielce.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 27.10.2023

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.11.2023
Data wytworzenia : 10.11.2023
Data modyfikacji : 10.11.2023 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Dominczak
Autor : Anna Domińczak