Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka 5, 26-225 Gowarczów.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 13.02.2024

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.02.2024
Data wytworzenia : 27.02.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka