Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa Urzędu Miasta i Gminy Osiek - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw (kontrola przeprowadzona przez wyznaczone Wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Urząd Miasta i Gminy Osiek

Podmiot kontrolujący: Wojewoda, Wicewojewoda
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2007
Data wytworzenia : 29.05.2007
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP