Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
29.09.2022
do
13.10.2022
SPN.II.7533.334.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0021 Ogarka, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 15.06.2022 r. pod nr. P.2613.2022.605, jako działka nr 208/1 o pow. 0,0010 ha (wydzielona z działki nr 208 o pow. 0,48), zajętej pod drogę publiczną Nr 15373 pn. Rogienice – Węgleszyn - Mniszek (nowy Nr 1176T).
od
28.09.2022
do
12.10.2022
IR.II.7840.1.27.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2022r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie terminalu IR.II.7840.1.27.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2022r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 3000 MOP 6,0 MPa Parszów – Masłów wraz ze światłowodem na terenie gminy Zagnańsk”
od
27.09.2022
do
11.10.2022
SPN.II.7533.348.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 221/27 o pow. 0,0052 ha ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Mielczarskiego.
od
27.09.2022
do
11.10.2022
SPN.II.7533.277.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0007 Wola Jastrzębska, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 301/1 o pow. 0,0544 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 42128 pn. (Nowa Zbelutka) – granica województwa – Pipała - Iwaniska (nowy Nr 1540T).
od
26.09.2022
do
10.10.2022
SPN.III.7820.1.5.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 15.07.2022 r., znak: POL-WOD/L-48/2021/35/2022, uzupełniony pismem z dnia 15.09.2022 r., znak: POL-WOD/L-48/2021/39/2022, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie urządzeń podczyszczających i kanału deszczowego – rowu odprowadzającego wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km 48+580 DK9 w msc. Lubienia, gm. Brody, powiat starachowicki”.
od
26.09.2022
do
10.10.2022
SPN.III.7820.1.6.2022r. - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 29.08.2022 r., uzupełniony pismem z dnia 16.09.2022 r. (pisma bez znaku), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat w zakresie budowy chodnika.
od
23.09.2022
do
07.10.2022
SPN.II.7533.268.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bodzechów toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0023 Szewna, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 15.12.2020 r. za Nr P.2607.2020.1944, jako działka Nr 683/2 o pow. 0,0137 ha (wydzielona z działki Nr 683 o pow. 0,3100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1522011 pn. Szewna - Zarzecze” (nowy Nr 310011T).
od
22.09.2022
do
06.10.2022
SPN.II.7533.352.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0015 Rogów, gmina Opatowiec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 429/15 o pow. 1,7648 ha i nr 429/18 o pow. 0,6141 ha, zajętych pod drogę publiczną – krajową nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy nr 79).
od
22.09.2022
do
06.10.2022
SPN.III.7820.1.7.2021 - Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, działającego przez pełnomocnika, z dnia 30.06.2021 r., uzupełniony pismami z dnia: 29.07.2022 r., 09.09.2022 r., 14.09.2022 r. (pisma bez znaku), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 87+132,43 do km 87+580,28 – strona lewa oraz od km 87+563,49 do km 88+195,74 – strona prawa wraz z odwodnieniem, przebudową sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej realizowanej w ramach zadania: pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości Opatów”.
od
21.09.2022
do
05.10.2022
SPN.II.7533.248.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Wola Łagowska, gmina Łagów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, jako działka nr 373/1 o pow. 0,4576 ha (wydzielona z działki nr 373 o pow. 0,6758 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15527 pn. Łagów - Nowy Staw - Melonek (nowy nr 1331T).
od
21.09.2022
do
05.10.2022
SPN.II.7533.298.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Zagnańsk, gmina Zagnańsk, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 750, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 13.08.2021 r. pod numerem P.2604.2021.6529, jako działka nr 96/2 o pow. 0,0043 ha (wydzielona z działki nr 96 o pow. 1,0800 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 750 pn. Ćmińsk Rządowy - Samsonów - Zagnańsk - Barcza.
od
20.09.2022
do
04.10.2022
SPN.II.7533.244.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0023 Szewna, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, jako działka nr 672/4 o pow. 0,0043 ha (wydzielona z działki nr 672/2 o pow. 0,82 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1522011 pn. Szewna - Zarzecze (nowy nr 310011T).
od
14.09.2022
do
14.12.2022
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
od
16.09.2022
do
30.09.2022
SPN.II.752.51.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu dwcyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przez PKP SA prawa użytkowania wieczystego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
16.09.2022
do
30.09.2022
SPN.II.752.6.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zamiarze wydania decyzji administracyjnych w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i PKP SA praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
19.09.2022
do
03.10.2022
IR.I.7840.6.7.2018. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. Znak: B.I.6740.2.16.2017Op IR.I.7840.6.7.2018. Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu ponownego rozpatrywania odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. Znak: B.I.6740.2.16.2017Op
od
16.09.2022
do
30.09.2022
SPN.II.7533.318.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Nagłowice, w obrębie 0001 Brynica Mokra, oznaczonych na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 20.06.2022 r. pod nr P.2602.2022.1180 jako działki: nr 427/17 o pow. 2,3642 ha i nr 427/24 o pow. 0,9114 ha (wydzielone z działek odpowiednio: 427/11 o pow. 3,3535 ha i nr 427/10 o pow. 1,6765 ha), zajętych pod drogę publiczną nr 78 pn. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce)”.
od
15.09.2022
do
29.09.2022
SPN.II.7533.317.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Pacanowie, w obrębie 0001 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 1932/2 o pow. 0,0147 ha, nr 1934/1 o pow. 0,0140 ha, nr 1973/3 o pow. 0,0363 ha, nr 1997/2 o pow. 0,0324 ha i nr 2001/1 o pow. 0,0296 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
16.09.2022
do
30.09.2022
IR.II.746.18.2022. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.18.2022. Obwieszczenie z dnia 14.09.2022r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12155_L61_Gruszczyn / ORx061-035095-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 61 Kielce - Fosowskie, km 35.095.”. Inwestycja na działce nr 1023, obręb: 0007 Gruszczyn, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin – stanowiącej teren zamknięty PKP
od
16.09.2022
do
30.09.2022
IR.II.7840.4.39.2022. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji Nr 37/CD/2022 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. IR.II.7840.4.39.2022. Obwieszczenie z dnia 14.09.2022r. dot. wydania decyzji Nr 37/CD/2022 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę obiektów inżynieryjnych w km 233+080, 233+814, 234+954, w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 809, 811/10 obręb ewid. 0012 Kamień Nowy, jednostka ewid. 260902_2 Dwikozy; 2358, 2359, 2360 obręb ewid. 0015 Mściów, jednostka ewid. 260902_2 Dwikozy.
od
15.09.2022
do
29.09.2022
IR.II.746.14.2022. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokallizacji inwstycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.14.2022. Obwieszczenie z dnia 13.09.2022r. dotyczące wydania wydana decyzji Nr XVIII/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12056_LE004_Starzechowice_207_A / ORx004-115585-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, km 115.585”, inwestycja na działce nr: 740/22, obręb: 0006 Starzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
12.09.2022
do
26.09.2022
IR.II.7840.1.22.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.09.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 40/2022, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.22.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.09.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 40/2022, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach
od
07.09.2022
do
21.09.2022
SPN.II.7533.210.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0004, gmina Ćmielów, oznaczonych: - na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 05.09.2019 r. pod numerem P.2607.2019.1388, jako działka Nr 43/4 o pow. 0,0149 ha (wydzielona z działki Nr 43/1 o pow. 0,0200 ha),- w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 44 o pow. 0,0182 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 42147 pn. Opatów - Przeuszyn - Buszkowice - Jastków -Ćmielów (nowy nr 1556T).
od
02.09.2022
do
16.09.2022
SPN.II.7533.294.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Zagnańsk, gmina Zagnańsk, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 750, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, jako działka nr 539/1 o pow. 0,0005 ha (wydzielona z działki nr 539 o pow. 0,2500 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 750 pn. Ćmińsk Rządowy - Samsonów - Zagnańsk - Barcza.
od
01.09.2022
do
15.09.2022
SPN.II.7533.310.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Pacanów, w obrębie 0020 Wola Biechowska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 2152/2 o pow. 0,0027 ha, nr 2152/4 o pow. 0,0021 ha, nr 2152/6 o pow. 0,0022 ha, nr 2152/9 o pow. 0,0023 ha, nr 2152/11 o pow. 0,0070 ha, nr 2152/14 o pow. 2,4580 ha i nr 1668/3 o pow. 0,0004 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
31.08.2022
do
14.09.2022
SPN.II.7533.323.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Końskie, obręb 0004 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1975 o pow. 0, 4778 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zachodnia.
od
29.08.2022
do
12.09.2022
IR.I.7840.6.7.2018. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. Znak: B.I.6740.2.16.2017Op Obwieszczenie z dnia 25.08.2022r., znak: IR.I.7840.6.7.2018 dotyczące zawiadomienia o ponownym rozpatrywaniu odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. Znak: B.I.6740.2.16.2017Op zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej firmie Polkomtel Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocnika, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT 12245 Opatów PN, na działce Nr 1770/2 położonej przy ulicy 1-go Maja w Opatowie
od
25.08.2022
do
08.09.2022
IR.II.7840.4.33.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr 32/CD/2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2022r., znak: IR.II.7840.4.33.2022 o wydaniu decyzji Nr 32/CD/2022 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę peronu i małej architektury, sieci elektroenergetycznych oraz sieci teletechnicznej na stacji Jakubowice 214+200 – 215+430 w ramach inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna -Sandomierz". Inwestycja na działce nr 195, obręb ewid. 0006 Jakubowice, jednostka ewid. 260605_5 Ożarów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.08.2022
do
06.09.2022
SPN.II.7533.319.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w mieście Końskie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: -w obrębie 0004: nr 2461/4 o pow. 0,0491 ha, zajęta pod drogę publiczną nr 749 pn. „ Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie - Przysucha”, -w obrębie 0005: nr 4450/3 o pow. 0,1277 ha, zajęta pod drogę publiczną nr 728 pn. „Grójec- Nowe Miasto nad Pilicą – Końskie – Łopuszno - Jędrzejów”,
od
22.08.2022
do
05.09.2022
SPN.II.7533.316.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Nagłowice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: - w obrębie 0017 Zdanowice: nr 178/15 o pow. 0,4975 ha, nr 178/17 o pow. 0,1840 ha i nr 178/22 o pow. 0,2485 ha; - w obrębie 0008 Nagłowice: nr 3.940/15 o pow. 0,7365 ha, nr 4.940/8 o pow. 1,1920 ha i nr 4.940/9 o pow. 1,0816 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 78 pn. „ (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce)”.