Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2016 r. - wydanie postanowienia

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 16.03.2016r., uzupełniony w dniu 24.03.2016r., pisma znak: ŚZDW.8010.136.2016.R-DD.MG, wydane zostało postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.04.2016
Obowiązuje od : 18.04.2016
Obowiązuje do : 02.05.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba