Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IN-III.7820.1.1.2016

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.02.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 04.03.2016r., znak: MZD/WP/RPD/7041/06/04/2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce została wydana decyzja Nr 1/16 z dnia 12.05.2016r., znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 - połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2016
Obowiązuje od : 16.05.2016
Obowiązuje do : 30.05.2016
Data modyfikacji : 19.05.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Leszczyńska