Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. - wpłynięcie zażaleń na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, wpłynęły zażalenia.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2016
Obowiązuje od : 16.05.2016
Obowiązuje do : 30.05.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba