Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2016 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 24.05.2016 r. Znak: IN-7840.4.16.2016 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 326/2016 z dnia 29.02.2016 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013, którą Starosta Kielecki z m i e n i ł własną decyzję Nr 149/2014 z dnia 05.02.2014 r. Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającą projekt budowlany inwestycji p.t. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i dla powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc i udzielającą Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, na działkach Nr: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 położonych w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn w zakresie opisanym w decyzji.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 30.05.2016
Obowiązuje od : 30.05.2016
Obowiązuje do : 13.06.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba