Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.06.2016r., pismo bez znaku, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta, poprzez budowę systemu odwodnienia.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.07.2016
Obowiązuje od : 14.07.2016
Obowiązuje do : 28.07.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Leszczyńska