Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.2.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2016 r.

IR.II.746.2.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2016 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XI/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji tłocznej - przejście poprzeczne pod torami linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w km 117+475 oraz budowie odcinków sieci kanalizacji tłocznej w odległości min. 20m od osi skrajnego toru w/w linii nr 4 CMK, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Starzechowice”, na działkach o nr ewid.: 1858/14 i 1858/15 w obrębie ewid. 0006 Starzechowice, w jednostce ewid. Fałków, stanowiących teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 382.39 KB
    Data publikacji : 21.07.2016 08:00

Metryka strony

Data publikacji : 21.07.2016
Obowiązuje od : 21.07.2016
Obowiązuje do : 04.08.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Renata Mamla