Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.4.7.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z 26.07.2016r.

IR.II.7840.4.7.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, iż w dniu 26.07.2016r. została wydana dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów decyzja Nr 15/CD/2016 w sprawie pozwolenia na budowę odcinka kanału Ø400 PP na terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu (od km 10,91 do km 9,64 linii kolejowej Nr 61 Kielce-Fosowskie z jednym przejściem poprzecznym w km 10,86 tej linii). Rurociąg grawitacyjny Ø400 oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku A (Babia) – od studni S0 do S21 (+29,7m), na działkach o nr ew. 696/16, w obrębie ew. 0016 Szczukowice, nr ewid. 1218, 1230/30 w obrębie 0013 Piekoszów, w jednostce ew. 260414_2 Piekoszów.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 262.71 KB
    Data publikacji : 26.07.2016 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 26.07.2016
Obowiązuje od : 26.07.2016
Obowiązuje do : 09.08.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Paweł Lechowicz