Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016 r.

IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zawiadomienia, że na wniosek PSE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna działających przez pełnomocnika w dniu 20.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 175.7 KB
    Data publikacji : 02.08.2016 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 02.08.2016
Obowiązuje od : 02.08.2016
Obowiązuje do : 16.08.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Lechowicz Paweł