Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.29.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016r.

IR.II.7840.1.29.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2016r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 29.07.2016 r. została wydana dla Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów decyzja Nr 54/2016 w sprawie pozwolenia na budowę przejścia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 90, długości 11,0 m, w km 12+905 drogi wojewódzkiej nr 756, na działce o nr ewid. 9, w obrębie ewid. 0016 Nowy Bostów, w jednostce ewid. 261104_2 Pawłów, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 756.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 236.4 KB
    Data publikacji : 02.08.2016 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 02.08.2016
Obowiązuje od : 02.08.2016
Obowiązuje do : 16.08.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Mamla Renata