Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.45.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2016 r.

IR.II.7840.1.45.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2016 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinkach: P1-P4 z wyłączeniem słupów P1, P2, P3, P4”, w obrębie ewid.: 260414_2.0017 Szczukowskie Górki na terenie Gminy Piekoszów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 41.7 KB
    Data publikacji : 10.08.2016 11:00
  • 144.15 KB
    Data publikacji : 10.08.2016 11:00

Metryka strony

Data publikacji : 10.08.2016
Obowiązuje od : 10.08.2016
Obowiązuje do : 24.08.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Szczerba Marek