Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2016 r.

IR.II.746.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2016 r. dot. zawiadomienia, że na wniosek Gminy Brody w dniu 17.08.2016 r. została wydana decyzja Nr XII/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody” na działkach o nr ewid.: 54/6, 54/7, 54/8, obręb ewid.: 0003 Brody, w jednostce ewid. 261102_2 Brody – stanowiących teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.08.2016
Obowiązuje od : 18.08.2016
Obowiązuje do : 01.09.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Szczerba Marek