Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. dot. wydania decyzji nr 83/2018

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. dot. wydania decyzji nr 83/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków, obejmujące: budowę linii kablowej SN ze światłowodem, w pasie drogi wojewódzkiej nr 757, na działkach o nr ewid.: 240/3, 119/1, 240/2 w obrębie ewid. 0016 Mostki oraz nr 378/2 i 379 w obrębie ewid. 0025 Sztombergi, w jednostce ewid. 261207_5 Staszów.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.08.2018
Obowiązuje od : 28.08.2018
Obowiązuje do : 11.09.2018
Data wytworzenia : 27.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Mamla Renata