Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.3.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 103/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IR.II.7840.3.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 103/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycji polegającej na odbudowie piętrzenia wody na rzece Kamiennej (w km 50+130) z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanego w miejscowości Ćmielów, na działkach o nr ewidencyjnych: 241, 2707, 2708 obręb 0001 Ćmielów - miasto, jednostka ewidencyjna 260704_4 Ćmielów miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 06.11.2018
Obowiązuje od : 09.11.2018
Obowiązuje do : 23.11.2018
Data modyfikacji : 08.11.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Renata Mamla