Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: budowie linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) 15 kV na odcinku PT Secemin (w km 166,230) - PT Starzyny (w km 174,350) zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej PN 15 kV PT Secemin - PT Starzyny”. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach w obrębach ewid.: 13 Secemin, 8 Krzepice, 11 Psary Kolonia, 12 Psary Wieś, 7 Kluczyce, 17 Wola Wolica; jednostka ewidencyjna 2613052 Secemin - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 28.11.2018
Obowiązuje od : 29.11.2018
Obowiązuje do : 13.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora