Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid.: 1858/7, 1858/8, 1858/9; obręb 6 Strzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 30.11.2018
Obowiązuje od : 03.12.2018
Obowiązuje do : 17.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora