Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. o wniesieniu skargi do WSA w Kielcach na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r., znak: IR.I.7840.6.7.2018

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r., znak: IR.I.7840.6.7.2018 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op i orzekającą o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budową stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. 1-go Maja w Opatowie

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 04.01.2019
Obowiązuje od : 07.01.2019
Obowiązuje do : 21.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Elżbieta Hatalska