Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.30.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym PKP, inwestycja pn. „Budowa łącznika technologicznego Szajnowicza - Skrajna”, inwestycja na działkach o nr ewid. 1/1, 1/23, 1/22; obręb 8, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 08.01.2019
Obowiązuje od : 10.01.2019
Obowiązuje do : 24.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora