Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid. 1858/7, 1858/8, 1858/9, obręb 6 Strzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy"

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2019
Obowiązuje od : 14.01.2019
Obowiązuje do : 28.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Justyna Napora