Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.32.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV o długości 9m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 16+650 linii kolejowej nr 075 Rytwiany – Połaniec, inwestycja na działce nr 869/3, obręb 0005 Łęg, jednostka ewid. 261205_5 Połaniec - stanowiącej teren zamknięty kolejowy

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 22.01.2019
Obowiązuje od : 25.01.2019
Obowiązuje do : 08.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda