Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.12.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 18.01.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.048.2019.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”, na terenie miasta i gminy Morawica.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.01.2019
Obowiązuje od : 29.01.2019
Obowiązuje do : 12.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba