Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.1.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w terenie zamkniętym z przejściem przez tory kolejowe – linia kolejowa 025 Łódź Kaliska – Dębica w m. Ćmielów”, inwestycja na działce nr 756, obręb 01 Ćmielów, jednostka ewid. 260704_4 Ćmielów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 11.02.2019
Obowiązuje od : 12.02.2019
Obowiązuje do : 26.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Magdalena Met