Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2019 o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15.02.2019r., znak: SPN.III.7821.1.3.2018, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 10.08.2018r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku- Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 19.02.2019
Obowiązuje od : 19.02.2019
Obowiązuje do : 05.03.2019
Data modyfikacji : 15.02.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba