Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.02.2019 - wpływ odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/19 z dnia 16.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap II, na terenie gminy Masłów, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.02.2019
Obowiązuje od : 21.02.2019
Obowiązuje do : 07.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba