Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.30.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym kolejowym, inwestycja pn.: "Budowa łącznika technologicznego Szajnowicza - Skrajna", na działkach o nr ewid. 1/1, 1/23, 1/22; obręb ewid. 0008, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 26.02.2019
Obowiązuje od : 27.02.2019
Obowiązuje do : 13.03.2019
Data wytworzenia : 25.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Przygoda
Autor : Anna Przygoda