Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 27.12.2018r., pismem z dnia 18.12.2018r., znak: 127/TS/2018/BO/INT, została wydana decyzja Nr 4/19 z dnia 01.03.2019r., znak: SPN.III.7820.1.27.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2019
Obowiązuje od : 05.03.2019
Obowiązuje do : 19.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba